Szczegóły

Tytuł artykułu

Residual Toxicity of Some Pesticides on the Larval Ectoparasitoid, Habrobracon Hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0003

×