Szczegóły

Tytuł artykułu

The Biology And Ecology Of Brachycaudus Divaricatae Shaposhnikov (Hemiptera, Aphidoidea) On Prunus Cerasifera Ehrhart In Western Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0006

×