Szczegóły

Tytuł artykułu

Computer-Aided Design of Steel Casting Taking into Account the Feeding Ability

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Computer-Aided Design ; Casting ; Solidification ; CastDesigner ; FreeCAD ; Feeding ability ; Riser

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0002

×