Szczegóły

Tytuł artykułu

Pathogenicity of Meloidogyne Incognita Race 1 on Tomato as Influenced by Different Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Bioformulated Paecilomyces Lilacinus in a Dysteric Cambisol Soil

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0011

×