Szczegóły

Tytuł artykułu

Low Cycle Mechanical and Fatigue Properties of AlZnMgCu Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

mechanical properties ; High-strength aluminium alloy ; Low-cycle fatigue test

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0003

×