Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Chlorocholine Chloride and Triazoles – Tebuconazole and Flusilazole on Winter Oilseed Rape (Brassica Napus Var. Oleifera L.) in Response to the Application Term and Sowing Density

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0012

×