Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Chlorocholine Chloride and Triazoles – Tebuconazole and Flusilazole on Winter Oilseed Rape (Brassica Napus Var. Oleifera L.) in Response to the Application Term and Sowing Density

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0012

×