Szczegóły

Tytuł artykułu

La dérivation par échange de préfi xes en tant que problème de recherche en linguistique contrastive

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×