Szczegóły

Tytuł artykułu

MODALITY AS A MEANS OF MODIFYINGTHE ILLOCUTIONARY FORCE OF UTTERANCESIN POLITICAL INTERVIEWS

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 32

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×