Szczegóły

Tytuł artykułu

LA POLYSEMIE DANS LES DICTIONNAIRESET DANS LA TRADUCTION /POLYSEMY IN DICTIONARIES AND TRANSLATION

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 32

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×