Szczegóły

Tytuł artykułu

SUR LA NOTION DE CLASSE D’OBJETSEN LINGUISTIQUE ET SON UTILITÉ DANSLA DÉSAMBIGUĎSATION DES SENS DES MOTS / ON THE NOTION OF A CLASS OF OBJECTS IN LINGUISTICSAND ITS UTILITY IN THE WORD SENSE DISAMBIGUATION

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 32

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×