Szczegóły

Tytuł artykułu

OUTILS, TECHNIQUES ET STRATÉGIES SERVANTŔ DÉVELOPPER LES COMPÉTENCESPHRASÉOLOGIQUES1 /TOOLS, TECHNIQUES AND STRATEGIES IMPLEMENTEDIN ORDER TO DEVELOP THE PHRASEOLOGICALCOMPETENCE

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 32

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×