Szczegóły

Tytuł artykułu

ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLE SYSTEM BY POLISH LEARNERS IN DIFFERENT PROFICIENCY GROUPS

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2011

Numer

No 32

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228

×