Szczegóły

Tytuł artykułu

Characteristics of Alsi9mg/2017A Aluminum Alloys Friction Stir Welded with Offset Welding Line and Root-Side Heating/ Charakterystyka Stopów Aluminium Alsi9mg/2017A Zgrzewanych Metodą Friction Stir Welding Z Przesunięcem Linii Zgrzewania I Dodatkowym Źródłem Ciepła Od Strony Grani

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0221

×