Szczegóły

Tytuł artykułu

Formation of Al-alloyed Layer on Magnesium with Use of Casting Techniques

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Magnesium ; Al-enriched surface layer on Mg ; Mg-Al intermetallic phases ; Casting process

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0013

×