Szczegóły

Tytuł artykułu

Species Composition and Occurrence of Thrips on Tomato and Pepper as Influenced by Farmers’ Management Practices in Uganda

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0024

×