Szczegóły

Tytuł artykułu

EINSPRACHIGE (LERNER-)WÖRTERBÜCHER DES DEUTSCHEN IM GERMANISTIKSTUDIUM. ERGEBNISSE EINER UMFRAGE / MONOLINGUAL (LEARNERS’) DICTIONARIES OF GERMAN IN GERMAN STUDIES. RESULTS OF A SURVEY

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 33

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×