Szczegóły

Tytuł artykułu

Fusarium Oxysporum F. Sp. Radicis-Lycopersici – the Cause of Fusarium Crown and Root Rot in Tomato Cultivation

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0026

×