Szczegóły

Tytuł artykułu

L’IRONIE EN TANT QUE MOYENSEMANTICO-RHETORIQUE DE VALORISATION DANS L’EDITORIAL SOCIO-POLITIQUE /IRONY AS A SEMANTICO-RHETORICALMEANS OF EVALUATION IN A SOCIO-POLITICAL EDITORIAL

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 33

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×