Szczegóły

Tytuł artykułu

Metaphor as a persuasive tool in business strategy

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 33

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×