Szczegóły

Tytuł artykułu

CULTURAL ADAPTATION IN TRANSLATION OF ENGLISH CHILDREN’S LITERATURE INTO POLISH:THE CASE OF MARY POPPINS

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 33

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×