Szczegóły

Tytuł artykułu

Detonation-Sprayed Wc-12%Co and Wc-17%Co Diamond-Impregnated Segments/ Natryskiwanie Detonacyjne Powłok Wc-12%Co I Wc-17%Co Na Spieki Metaliczno-Diamentowe

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0226

×