Szczegóły

Tytuł artykułu

The Energy Consumption Aspects in the Vacuum Assisted Moulding Process/ Aspekty Energochłonności W Procesie Formowania Podciśnieniowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0227

×