Szczegóły

Tytuł artykułu

Синонимика временных конструкций с дистрибутивнымзначением в польском языке (часть I.)

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×