Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of TiN and Ti2O3 Precipitates Formation During Solidification of Steel/ Modelowanie Powstawania Wydzieleń TiN I Ti2O3 W Procesie Krzepnięcia Stali

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0236

×