Szczegóły

Tytuł artykułu

Nominal versus verbal syntactic patterns in English and Polish on the basis of the selected community legislation

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×