Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanical Stresses Induced by Compression in Castings of the Load-carrying Grate

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Innovative foundry technologies and materials ; Castings for heat treatment plants ; Grates

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0025

×