Szczegóły

Tytuł artykułu

Causes and symptoms of foreign language listening anxiety: a case study of proficient students about to graduate with an MA in teaching EFL

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228
×