Szczegóły

Tytuł artykułu

Causes and symptoms of foreign languagelistening anxiety: a case study of profi cient students about to graduatewith an MA in teaching EFL

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2013

Numer

No 34

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228

×