Szczegóły

Tytuł artykułu

‘Do you want to sound like a nativespeaker of English?’: Analysis of secondary school students’ attitudestowards native and non-native varieties of English

Tytuł czasopisma

LINGUISTICA SILESIANA

Rocznik

2013

Numer

No 34

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach

Identyfikator

ISSN 0208-4228

×