Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of X-Ray Microtomography and Optical Microscopy to Determine the Microstructure of Concrete Penetrated by Carbon Dioxide/ Zastosowanie Mikrotomografii Komputerowej I Mikroskopii Optycznej Do Oceny Mikrostruktury Betonów Poddanych Działaniu Co2

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0245

×