Szczegóły

Tytuł artykułu

Abrasion Wear Behavior of High-chromium Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Wear resistant alloys ; Mechanical Properties ; High-chromium cast iron ; abrasion resistance

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0028

×