Szczegóły

Tytuł artykułu

Sublethal Effects of Spinosad (Tracer®) on the Cotton Leafworm (Lepidoptera: Noctuidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0041

×