Szczegóły

Tytuł artykułu

Crosslink the Novel Group of Polymeric Binders BioCo by the UV-radiation

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Cross-linking ; UV radiation ; Spectroscopy ; Polymeric binder BioCo ; Moulding sands

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0031

×