Szczegóły

Tytuł artykułu

Hardness and Wear Resistance of TiC-Fe-Cr Locally Reinforcement Produced in Cast Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

MMCs ; Locally reinforcement ; In situ TiC ; Castings ; Hardness ; wear resistance ; Ball-on-disc

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0032

×