Szczegóły

Tytuł artykułu

Formulations of Bacillus Spp. and Pseudomonas Fluorescens for Biocontrol of Cantaloupe Root Rot Caused by Fusarium Solani

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0044

×