Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effects of Processing Parameters on the Structure and Mechanical Properties of Structural Pm Steels Containing Mn, Cr and Mo/ Wpływ Parametrów Wytwarzania Na Strukturę I Własności Mechaniczne Spiekanych Stali Konstrukcyjnych Zawierających Mn, Cr I Mo

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0255

×