Szczegóły

Tytuł artykułu

Mathematical programming model of cost optimization for supply chain from perspective of logistics provider

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/v10270-012-0015-z

×