Szczegóły

Tytuł artykułu

Repair of Structural Steel Surface Groove by Using Diffusion Welding of Pure Iron Powder

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2299-2944

×