Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure of Mg–Al–RE-type Experimental Magnesium Alloy Gravity Cast into Sand Mould

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Magnesium alloy ; Aluminium ; Rare earth elements ; As-cast conditions ; Microstructure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.1515/afe-2016-0037

×