Szczegóły

Tytuł artykułu

FIELD EVALUATION OF IMIDACLOPRID AND THIAMETHOXAM AGAINST SUCKING INSECTS AND THEIR SIDE EFFECTS ON SOIL FAUNA

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 53

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0056

×