Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Mould Components on the Cooling Rate, Microstructure, and Quality of We43 Magnesium Casting Alloy/ Wpływ Zastosowanych Elementów Formy Na Szybkość Chłodzenia, Mikrostrukturę I Jakość Stopu Magnezu We43

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0258

×