Szczegóły

Tytuł artykułu

FUNCTIONAL RESPONSE OF HABROBRACON HEBETOR SAY (HYM.: BRACONIDAE) TO MEDITERRANEAN FLOUR MOTH (ANAGASTA KUEHNIELLA ZELLER), IN RESPONSE TO PESTICIDES

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2013-0059

×