Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermal Properties of Various Ti-Al-C Composites Prepared by Hot Shock Compaction Utilizing Combustion Synthesis/ Właściwości Termiczne Kompozytów Ti-Al-C Uzyskanych Z Wykorzystaniem Metody Udarowego Zagęszczania Na Gorąco

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0267

×