Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Septoria Leaf Blotch and its Control with Commercial Fungicides, on arbuscular-mycorrhizal-Fungal Colonization, Spore Numbers, and morphotype Diversity

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0002

×