Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality Engineering Implementation in an Organization: a Brief Finding on Qe Methodology

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/v10270-012-0031-z

×