Szczegóły

Tytuł artykułu

Structure and Mechanical Properties of Explosive Welded Mg/Al Bimetal/ Struktura I Właściwości Mechaniczne Połączenia Uzyskanego Metodą Zgrzewania Wybuchowego Bimetalu Mg/Al

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0270

×