Szczegóły

Tytuł artykułu

Data Mining Model for Quality Control of Primary Aluminum Production Process

Tytuł czasopisma

Management and Production Engineering Review

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management

Identyfikator

ISSN 2080-8208 ; eISSN 2082-1344

DOI

10.2478/v10270-012-0033-x

×