Szczegóły

Tytuł artykułu

Phase Analysis of Explosive Welded Ti-Cr/Ni Steel in As-Received State and after Heat Treatment Using Synchrotron/ Analiza Fazowa Połączenia Ti-Cr/Stali Ni Wytworzonego Metodą Zgrzewania Wybuchowego W Stanie Wyjściowym Oraz Po Obróbce Termicznej Z Wykorzystaniem Promieniowania Synchrotonowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/amm-2014-0273

×