Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of Trichoderma isolates, from family mushroom growing farms, on the yield of four Agaricus bisporus (Lange) Imbach strains

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 54

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Committee of Plant Protection PAS

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0016

×