Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of Trichoderma isolates, from family mushroom growing farms, on the yield of four Agaricus bisporus (Lange) Imbach strains

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute ; Polish Society of Plant Protection

Data

2014

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.2478/jppr-2014-0016

×